Opprop: støtt innsamling av gavepenger til Alm Østre

(…) Gården har i alle år blitt drevet med svært nøktern økonomi, alt overskudd er blitt ført tilbake til gården. (…) De siste årene før stiftelsesoverdragelsen, var det imidlertid nødvendig å ta opp større lån for nybygg med m.m. For den nye gårdsstiftelsen blir totalsummen på lånene tunge å bære, og det hindrer videreutvikling. (…) 

I 2010 fikk vi en ny almennyttig gårdsstiftelse i Norge: Stiftelsen Alm Østre i Stange. Formålet er å sikre en varig videreføring av biologisk-dynamisk jordbruk på gården. Familien har overdratt gården vederlagsfritt til stiftelsen. Likevel er gården ikke tilstrekkelig sikret når det gjelder økonomiske ressurser. Det er behov for gavepenger for å styrke egenkapitalen. Nå oppfordrer vi miljøbevisste og samfunnsengasjerte mennesker til å gi bidrag.

Gjennom 40 år har Alm gård hatt en stor forbilledlig betydning for utviklingen av biologisk-dynamisk og økologisk jordbruk som et realistisk, fruktbart og bærekraftig alternativ. Dette skal videreføres og videreutvikles! Gården er et unikt dokumentasjonsobjekt for fremtidig miljøforskning. Ingen andre steder i Norge finnes tilsvarende: 540 dekar verdifull matjord som i 40 år utelukkende er gjødslet med naturlig kompost. Dette er gårdens egentlige kapital som må sikres for fremtiden! Innsamlingen skjer i regi av Cultura Gavefond. Alle innsamlede midler vil gå til å nedbetale gjeld og derved styrke egenkapitalen.

Vi støtter oppropet: Regine Andersen, Svein Berglund, Erik Evenrud, Morten Ingvaldsen, Cato Schiøtz, Berit Swensen.

Måter å gi bidrag på

  1. Ett eller flere enkeltbidrag, små eller store. Alt er velkomment, alle monner drar!
  2. Månedlig overføring av et fast beløp.(Hvis for eks 25 personer gir 400 kr og 50 personer gir 200 kr hver måned i 4 år, blir dette til sammen 1 million.)

De som ønsker alternativ 2, bes selv å avtale med egen bank om fast overføring. Vi ønsker også at det sendes beskjed til Cultura Gavefond ved Christine Bakke, Pb 6800 St. Olavs plass, 0130 Oslo, eller e-post cb@cultura.no. Kontonr: 1254 20 21258. Merk betalingen “gave til Alm”.

Vi vil sende ut regelmessige nyhetsbrev til givere vi har post- eller e-postadresse til. Vårt mål er 2 mill.

Vennlig hilsen fra Ellen og Knut Dannevig, venner og naboer av Alm i en årrekke og initiativtakere til innsamlingen. Evt spørsmål kan rettes til oss, adr Grevskapet 31, 2335 Stange, e-post ellen.dannevig@gmail.com , tlf 62571929/91354663.

Nyhetsbrev støttekampanje