Kontaktinformasjon

Alm Østre
Almsgutua 59
2335 Stange, Norge

Telefon
Cord Culemann (dyrehold): 467 831 57
Pierre Sachot (korn/potet/grønnsaker): 975 668 60
Reinhart Gatzsche (grønnsakshage): 906 830 89

Epost: kontakt@almostre.no