Alm Østre søker nye medarbeidere

Gården Alm Østre, som ligger i Stange i Innlandet, trenger to nye gårdsarbeidere med tiltredelse våren/sommeren 2025.

Har du utdanning og/eller erfaring fra jordbruket, enten fra kornproduksjon, grønnsaksdyrking eller dyrehold, ønsker vi kontakt med deg.

Alm Østre er en biodynamisk gård, som eies av en stiftelse, og drives av et ansvarslag. Produksjonen på 540 dekar jord omfatter 300 dekar gress, 150 dekar korn og 60 dekar grønnsaker. Vi produserer melk, kjøtt, rundt 30 ulike grønnsaker og 6 kornslag. Våre produkter videreforedler vi på gården til mel, brød og meieriprodukter.

Vi brenner for å produsere sunne og kortreiste biodynamiske kvalitetsprodukter i samarbeid med naturen.

Er du interessert i å:

  • drive landbruk på en helheltlig, mangfoldig og bærekraftig måte – leve og jobbe sammen på en biologisk-dynamisk gård
  • bidra til å fremme kunnskap om et fremtidsrettet jordbruk
  • veilede folk som er i jordbruksutdannelse
  • jobbe som selvstendig næringsdrivende i eget ansvarsområdet i et internasjonalt team
  • familie ingen hindring

Søknadsfrist: 1.januar 2025 Stillingsprosent: 100 % / fulltid

Stillingstittel: agronom, gartner ledige stillinger: 2

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og sende søknad til tlf +47 40675997, e-post: kontakt@almostre.no

Alm Østre er en kretsløpsgård på Stange Vestbygd. Alm Østre er i dag den eldste biologisk-dynamiske gården i drift i Norge.

Dyrehold med kuene i sentrum balanseres med planteproduksjon. Vi har 25 melkekyr, noen sauer, gris og høner, dyrker 6 ulike kornsorter, ca. 30 ulike grønnsaker og produserer eget dyrefôr. Det brukes bare egen gjødsel fra våre dyr.

I tillegg til denne mangesidige primærproduksjon av økologiske matvarer, bygger vi opp en småskala foredlingsvirksomhet av gårdens produkter: Vi maler vårt korn til mel, vi baker brød, en del av vår melk foredles til yoghurt og kvarg, og våre bær til syltetøy. Sortimentet er i stadig utvikling.

De fleste av våre produkter selges direkte til forbrukerne (gårdsbutikk/abonnement/rekoring). Men vi leverer også til utvalgte butikker og restauranter i næromradet (mellom Lillehammer og Oslo).