Alm Østre er en kretsløpsgård på Stange Vestbygd. Alm Østre er i dag den eldste biologisk-dynamiske gården i drift i Norge.

Dyrehold med kuene i sentrum balanseres med planteproduksjon. Vi har 25 melkekyr, noen sauer, gris og høner, dyrker 6 ulike kornsorter, ca. 30 ulike grønnsaker og produserer eget dyrefôr. Det brukes bare egen gjødsel fra våre dyr.

I tillegg til denne mangesidige primærproduksjon av økologiske matvarer, bygger vi opp en småskala foredlingsvirksomhet av gårdens produkter: Vi maler vårt korn til mel, vi baker brød, en del av vår melk foredles til yoghurt og kvarg, og våre bær til syltetøy. Sortimentet er i stadig utvikling.

De fleste av våre produkter selges direkte til forbrukerne (gårdsbutikk/abonnement/rekoring). Men vi leverer også til utvalgte butikker og restauranter i næromradet (mellom Lillehammer og Oslo).