Jobb med oss

Alm Østre er utformet som en levende organisme. Så oppstår et internt livlig samspill mellom gårdens ulike produksjonsområder. Dyrehold og planteproduksjon er i likevekt. Vi dyrker vårt eget dyrefôr, dyrene produserer gjødsel for åker og gartneri. Gressarealene bygger opp humusinnhold i matjorden og kompostert husdyrgjødsel gir liv til jorden for kulurvekstene. Dette leder til et mangfold i arbeidet, et mangfold som har gått tapt i det industrielle jordbruket – noe som er till ulempe for jordsmonnets helse. Vårt motto er: “Bærekraftig jordbruk i felleskap”. Med vårt arbeid ønsker vi å vise at det er mulig å produsere næringsmidler i samarbeid med naturen uten å ødelegge kulturmarken.

En konsekvens av mangfoldet på vår gård er også at det er mye arbeid som må gjøres for hånd. I pleien av naturens livsprosesser trenges menneskets levende hånd, som i all annen pleie.

Samarbeid og felles boforhold gir mangfoldige utviklingsmuligheter og interessante møter. Fra begynnelsen av 1970-talet, da Trygve og Erna Sund innrettet biologisk-dynamisk drift av Alm Østre, Har det kommet unge mennesker fra mange forskjellige land for å hjelpe til. Derfor finnes det i dag rundt om i verden minst 700 mennesker som har tilbrakt en tid i sin ungdom som praktikant på Alm Østre. Vi ønsker å fortsette denne tradisjonen. Vi gleder oss over å kunne møte nye mennesker!

Du kan bli med i arbeidet på Alm Østre som:

  • Praktikant – vi foretrekker praktikanter som er innstilt på et opphold i minst 3 måneder, helst 1 år.
  • Lærling – i praksisorientert utdannelse i samarbeid med andre gårder i Norden (se: www.bingn.org)
  • etter fullført utdannelse i jordbruk eller grønnsaksdyrking.

Arbeidsoppgaver du forventes ta del i er alt fra såing, planting, luking, innhøsting til arbeid med dyr, melking, foredling, traktorkjøring, sette opp gjerder, kløyve ved til vinteren, samt noen oppgaver som ikke direkte er knyttet til jordbruket som f.eks. Å lage mat til felles måltider og vedlikhold av bygninger m.m.

Vi kan se oss som en del av en verdensomspennende bevegelse, som Wangari Maathai (Green Belt Movement/ Nobels Fredspris) karakteriserte slik: ”Vi er kallet til å hjelpe jorden med å lege hennes sår, og i denne prosessen samtidig våre egne.” Den biologisk-dynamiske dyrkingsmetoden gir oss muligheten til å bygge opp kulturmarken til stadig mer liv og fruktbarhet samtidig som høyverdige næringsmidler for oss mennesker produseres.

Kontaktinfo

Alm Østre
Almsgutua 59
2335 Stange, Norway
Tlf: +47 40675997
Epost: kontakt@almostre.no