Jobb med oss

Du kan bli med i prosjektet Alm Østre som praktikant (vi foretrekker nykommende praktikanter som er instillt på opphold i minst 3 måneder), lærling (praksisorientert utdannelse i samarbeid med andre gårder i Norden; se: www.bingn.org) eller etter fullført utdannelse i landbruk eller grønnsaksdyrking.

Vi arbeider ut fra bevisstheten om at vi ønsker å konkretisere et moderne svar på den katastrofale situasjonen i det industrielle landbruket. Næringsmidlene mister mer og mer sin næringsverdi, kulturmarken blir ødelagt, giftene og restene av kunstgjødsel belaster miljøet og forbrukernes helse.

Alm Østre er utformet som en levende organisme, hvor det ene ”organet” arbeider sammen med det andre og det oppstår et internt samspill. Vi søker å finne en likevekt mellom dyrehold og planteproduksjon. Vi dyrker vårt eget dyrefôr, dyrene produserer gjødsel for åkre og gartneri. Det betinger et mangfold i arbeidet, et mangfold som har gått tapt i det industrielle landbruket. En konsekvens av dette mangfoldet er også at det er mye arbeide som må gjøres for hånd. Arbeidsoppgaver du forventes å ta del i er alt fra såing, planting, luking, til arbeid med dyr, traktorkjøring, sette opp gjerder, kløyve ved til vinteren, foredling, samt noen oppgaver som ikke direkte er knyttet til landbruket som f.eks. å lage mat for felles måltider og vedlikehold av byggninger m.m.

Mange bønder har p.g.a. økonomin sett seg nødt til å innskrenke mangfoldet, noe som er en ulempe for jordsmonnets helse. På Alm Østre har vi besluttet ikke å gå den veien, men å klare dette arbeidet i felleskap. Naturligvis er også maskinene en del av vår hverdag og letter vårt arbeide. Men i pleien av naturen, i det levendes område, behøvs menneskets levende hånd (liksom i all pleie).

Samarbeidet og felles boende gir mangfoldige utviklingsmuligheter i selverkjennelse og i det å øve sosiale evner. Fra begynnelsen, da Trygve og Erna innretttet bedriften bio-dynamisk, kom det unge mennesker fra mange ulike land for å hjelpe til. Slik finnes det rundt i verden i dag minst fem hundre mennesker som har tilbrakt en tid som praktikant på Alm Østre. Vi ønsker å fortsette denne tradisjonen. Vi gleder oss over å kunne møte nye mennesker!

Vi kan se oss som en del av en verdensomspennende bevegelse, som Wangari Maathai (Green Belt Movement/ Nobels fredspris) karakteriserte slik: ”Vi er kallet til å hjelpe jorden med å lege hennes sår, og i denne prosessen samtidig våre egne”. Den biologisk –dynamiske dyrkningsmetoden gir oss muligheten til å bygge opp kulturmarken til stadig mer liv og fruktbarhet samtidig som næringsmidler for menneskene produceres.

Kontaktinfo

Alm Østre
Almsgutua 59
2335 Stange, Norway
Tlf: +47 467 83 157
Epost: work@almostre.no