Kart & Kontakt

Kontaktinformasjon

Alm Østre
Almsgutua 59
2335 Stange, Norge

Telefon

  • Aslak Husum (bakeri/drivhus): 988 55 243
  • Cord Culemann (korndyrking/mel/meieri): 467 83 157
  • Erik Klausen (jordbruk/verksted): 413 94 148
  • Eva Bühler (grønnsaksdyrking/gårdsbutikk/abonnement): 406 75 997
  • Sebastian Bühler (dyrehold): 915 29 565

Epost: kontakt@almostre.no