Kart & Kontakt

Kontaktinformasjon

Alm Østre
Almsgutua 59
2335 Stange, Norge

Telefon
Cord Culemann (jordbruk): 467 83 157
Reinhart Gatzsche (grønnsaksdyrking/ abonnement): 906 83 089
Eva Bühler (grønnsaksdyrking/ gårdsbutikk): 406 75 997
Sebastian Bühler (dyrehold): 915 29 565

Epost: kontakt@almostre.no