Om gården

Historie

Alm Østre som den er i dag har en lang historie. I 1967 tok den unge Trygve Sund over gården fra sin onkel. Et par år senere, sammen med sin kone Erna, omstillte han gården fra konvensjonell dyrkning til biodynamisk-økologisk gårdsdrift. Gjennom 40 år har de drevet gården og bygget opp et sted som i årenes løp har tiltrukket seg utallige unge mennesker fra hele verden.

Alle som kom opplevde å bli del i et prosjekt som handlet om biodynamisk jordbruk og sosialt felleskap. I 2010 skrev Trygve og Erna sammen med sine barn gården over til Stiftelsen Alm Østre, før Trygves død høsten samme år, etter lengre tids sykdom.

Internasjonal besetning

Idag er vi fire hovedansvarlige som driver gården i felleskap, men med ulike ansvarsområder: åkerbruk/djurehold/gartneri. Gårdsarealet strekker seg ut over 540 dekar jord som omfatter 280 dekar gress og beite, 180 dekar av korn og 60 dekar av grønnsaker. Vi produserer melk (20 kyr), kjøtt (30 storfe), og egg (80 høner). Om sommeren holder vi noen griser og lam til glede for oss, våre kunder og andre besøkende…

Arbeidet på gården utføres utifra felleskapet; vi jobber sammen og har to fellesmåltider som i størst mulig grad tilberedes av våre egne råvarer og produkter. Gårdens eldste bygning, våningshuset fra 1732, er sentrum for det sosiale livet med felleskjøkken osv. Her bor også mange praktikanter.

Reinhart og Ann, Annieka og Cord med Paul, Emil og Anton, Eva og Sebastian med Elodie og Ola