Biodynamisk dyrking

Litt om forskjellen på økologisk og biodynamisk dyrking og matvarekvalitet

Demeter-produkter er alltid økologiske. Biodynamiske bønder kontrolleres etter alle økologiske regler og i tillegg er de biodynamiske. Biodynamisk betyr livskraft. Vi dyrker biodynamisk og arbeider bevisst og praktisk med naturens livskrefter og deres styrkende virkning i jordbruk og matvarer. Hensikten er å lage sunne matvarer og styrke livet og fruktbarheten i jorden. Det krever kunnskap og omtanke, men gir en ekstra verdi og kvalitet i produktene våres med god smak med høy næringsverdi.

Demeter-krav

Det finnes ekstra regelverk for biodynamisk/Demeter-jordbruk, blant annet:

  • det skal være husdyr (overveiende drøvtyggere) på gården.
  • kuene skal ikke avhornes av hensyn til sunnhet, og de skal ha god nok plass slik at hornene ikke skaper problemer
  • ingen bruk av GMOlignende frøtyper (CMShybrider)
  • ingen bruk av nanoteknologiske stoffer
  • ingen bruk av bløtgjødsel eller fòr fra konvensjonelt landbruk
  • det anvendes biodynamiske preparater som skal styrke livskreftene i kompost, jord og planter (preparatene lages av ryllik, kamille, eikebark, løvetann og valeriana, samt kugjødsel og kisel)

Et levende mangfold

Flere vitenskapelige forsøk viser at den biodynamiske metoden styrker og opprettholder matjordas fruktbarhet. Kompost med biodynamiske preparater gir et større mangfold av levende organismer i jorda, bygger opp matjordas humusinnhold, og styrker dens evne til å binde CO2 og plantenes sunnhet. Dette er en trygghet for både jord, vann, luft, planter, dyr og menneskers sunnhet – i dag og for fremtidige generasjoner. All organisk gjødsel i biodynamisk landbruk skal prepareres med biodynamiske kompostpreparater.

Skånsom bearbeiding

Av hensyn til vår egen sunnhet må kvaliteten i de biodynamiske råvarene bevares best mulig ved bearbeiding og lagring.

  • melkeproduktene våres er ikke homogenisert eller UHT-behandlet
  • kornet blir malt på steinkvern

Matvarer i Demeter-kvalitet er fremstilt for å gi både næringsstoffer og næringskrefter til hele mennesket.

Undersøkelser med helhetlige analysemetoder, blant annet biokrystallisasjonsmetoden, viser at biodynamiske matvarer generelt har større livskraft og indre kvalitet enn produkter fra andre produksjonsformer.